Informácie o spracúvaní osobných údajov

Meno správcu údajov, kontakt

Názov správcu údajov: BIG MAN SHOP s.r.o. (v nasledovných správca údajov)

Poštová adresa správcu údajov: Nám. SNP 194/35, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika

E-mailová adresa správcu údajov: info@bigmanshop.sk

Telefónne číslo správcu údajov: +421 (0) 915 394 670

Webová stránka: www.bigmanshop.sk

Spracúvanie údajov pri udržiavaní kontaktov

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR (General Data Protection Regulation, teda nariadenie o ochrane osobných údajov), keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich údajov. Cieľom spracúvania údajov je zodpovedanie zákazníckych otázok. Rozsah spracúvaných údajov: údaje, ktoré sprostredkovala zainteresovaná osoba počas komunikácie (zvyčajne meno, e-mailová adresa, telefónne číslo). Spracúvanie údajov trvá do ukončenia komunikácie.

Spracúvanie údajov pri registrácii

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov. Cieľom spracúvania údajov je rozlíšiť zákazníkov a uľahčiť objednávanie. Spracúvané údaje: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, charakteristika zakúpeného tovaru a dátum nákupov. Spracúvanie údajov trvá do odvolania súhlasu s kontaktovaním.

Spracúvanie údajov súvisiace so spracovaním objednávky

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov. Cieľom spracúvania údajov je spracovanie objednávky. Spracúvané údaje: meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, charakteristika zakúpeného tovaru, dátum nákupu, hmotnosť objednaného tovaru. Spracúvanie údajov trvá do skončenia doby premlčania definovaného občianskym právom.

Spracúvanie údajov pri fakturácii

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod c) odseku 1 článku 6 o GDPR, týkajúci sa právnej zodpovednosti správcu údajov, konkrétne splnenie právnych povinností stanovených zákonom o účtovníctve. Cieľom spracúvania údajov  je vystavenie faktúry v súlade s právnymi predpismi a splnenie povinnosti uchovania účtovného dokladu. Spracúvané údaje: meno, adresa, v prípade vystavenia elektronickej faktúry e-mailová adresa. Dobru spracúvania údajov určuje zákon o účtovníctve.

Spracúvanie údajov na prepravu tovaru

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod b) odseku 1 článku 6 o GDPR, týkajúci sa splnenia zmluvy. Cieľom spracúvania údajov je dodanie objednaného tovaru objednávateľovi v spolupráci so zmluvným partnerom. Spracúvané údaje: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo. Spracúvanie údajov trvá od doručenia tovaru do skončenia lehoty vrátenia tovaru.

Spracúvanie údajov na posielanie newsletteru

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich údajov. Cieľom spracúvania údajov je, aby sa dotknutá osoba dozvedela o najnovších a najlepších ponukách a akciách. V newsletteri môžu byť umiestnené aj reklamy iných spoločností, nielen spoločnosti spravujúcej údaje, no iným spoločnostiam osobné údaje nebudú sprístupnené. Spracúvané údaje: meno, e-mailová adresa. Spracúvanie údajov trvá, kým dotknutá osoba neukončí odber newsletteru.

Spracúvanie údajov súvisiace so zasielaním a zobrazovaním reklám na mieru

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním svojich údajov. Cieľom spracúvania údajov je, aby sa dotknutej osobe posielali ponuky, ktoré čo najviac zodpovedajú jej preferenciám a požiadavkám. Spracúvané údaje: meno, e-mailová adresa. Spracúvanie údajov trvá, kým dotknutá osoba nevezme späť svoj súhlas.

Spracúvanie údajov súvisiace so zárukou

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR právne povinnosti osoby, ktorá spracúva údaje, konkrétne zákon o ochrane spotrebiteľa. Cieľom spracúvania údajov je splnenie právnych povinností o uchovaní sťažnosti v zápisnice a odpovede. Spracúvané údaje: meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, obsah sťažnosti. Spracúvanie údajov určuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

Spracúvanie údajov súvisiace s inými sťažnosťami pri ochrane spotrebiteľa

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR právne povinnosti osoby, ktorá spracúva údaje, konkrétne zákon o ochrane spotrebiteľa. Cieľom spracúvania údajov je splnenie právnych povinností o uchovaní sťažnosti v zápisnici a odpovede. Spracúvané údaje: meno, telefónne číslo, e-mailová adresa, obsah sťažnosti. Spracúvanie údajov určuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

Spracúvanie údajov súvisiace s vydokladovaním súhlasu

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod c) odseku 1 článku 6 o GDPR právne povinnosti, konkrétne odsek 1 článku 7 o GDPR.  Cieľom spracúvania údajov je dokázanie poskytnutia súhlasu. Spracúvané údaje: dátum súhlasu a daná IP adresa. Podľa právnych predpisov je potrebné súhlas neskôr dokázať, preto budú údaje zachované do zamlčania doby spracúvania údajov.

Spracúvanie údajov súvisiace s remarketingovými činnosťami pomocou cookies

Právnym podkladom na spracúvanie údajov je bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov. Cieľom spracúvania údajov je, aby sa zainteresovanej osobe posielali ponuky, ktoré čo najviac zodpovedajú jej preferenciám a požiadavkám. Spracúvané údaje: uvedené v časti o cookies. Trvanie spracúvania údajov je uvedené v časti o cookies.

Automatické rozhodnutie: aplikácia automatického rozhodnutia: Správca údajov pri určení váhy a hodnoty tovaru, ďalej pri poskytnutí zľavy aplikuje automatické rozhodnutie. Cieľom automatického rozhodnutia je splnenie zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi správcom údajov a zainteresovanou osobou. Výsledky automatického rozhodnutie skontrolujú zamestnanci správcu údajov náhodne pri každej objednávke.


Ďalšie spracúvania údajov

Správca údajov splní písomné žiadosti a nariadenia štátnych orgánov týkajúce sa údajov, a počas ich vykonávania vedie zápisnicu (ktoré orgány, ktoré osobné údaje, na základe akých právnych predpisov, kedy boli posunuté), a na žiadosť orgánov správca údajov poskytne bližšie informácie okrem prípadov, keď to vylučuje zákon.

Informácie ohľadom používanie cookies

(1) Cookies: správca údajov používa počas návštevy stránky takzvané cookies. Cookies je súbor informácii vo forme čísel a písmen, ktoré odosiela webová stránka správcu údajov internetovému prehliadaču, v ktorom je stránka otvorená, s tým cieľom, aby sa určité nastavenia uložili, uľahčilo sa používanie stránky a zároveň sa podieľa na tom, aby sa o návštevníkoch zbierali relevantné štatistické údaje. Cookies neobsahujú osobné údaje a nie sú vhodné na identifikovanie jednotlivých užívateľov. Cookies mnohokrát obsahujú jedinečný identifikačný údaj – náhodne generovaný tajný rad čísel, ktorý sa ukladajú v zariadení užívateľa. Niekoľko cookies zmizne so zatvorením stránky, niekoľko ich ostane uložených na dlhší čas v počítači.

(2) Právne pozadie a podklady pre cookies: bod a) odseku 1 článku 6 o GDPR, keď dotknutá osoba vyjadrí súhlas so spracúvaním údajov.

(3) Charakteristika cookies používaných na stránkach správcu údajov:

Google Adwords cookie: Ak niekto navštívi stránku, cookies identifikátor užívateľa sa pridá na zoznam remarketingu. Google používa cookies, napríklad NID a SID cookies v Google produktoch, napríklad v Google vyhľadávači na prispôsobenie zobrazujúcich sa reklám. Tieto cookies využíva napríklad, aby si zapamätal naposledy zadané vyhľadávania, predchádzajúce interakcie s reklamami alebo vyhľadávaniami či navštívené stránky inzerantov. Aj funkcia sledovania konverzií AdWords využíva cookies. Pri sledovaní reklám a iných konverzií sa na počítač užívateľa ukladajú cookies, keď užívateľ klikne na danú reklamu. Niekoľko častých spôsobov využitia cookies: výber reklám na základe toho, čo je relevantné pre daného užívateľa, zdokonaľovanie hlásení o úspešnosti kampaní a vyhýbanie sa reklamám, ktoré už boli užívateľovi zobrazené.

Google Analytics cookie: Google Analytics je analytický nástroj Google, ktorý pomáha stránkam a vlastníkom aplikácií, aby dostali presnejší obraz o činnosti svojich návštevníkov. Služba využíva cookies, aby zbierala informácie a vypracovala hlásenia na základe štatistických údajov týkajúcich sa návštevnosti stránky bez toho, aby identifikovala jednotlivých návštevníkov Google. Najdôležitejším cookie, ktorý používa Google Analytics je „__ga” cookie. Okrem hlásení štatistík zostavených z údajov o návštevnosti stránok Google Analytics, spolu s niektorými už spomenutými typmi cookies, môže byť použitý aj na to, aby boli v Google produktoch (napríklad vo vyhľadávači) a na internete zobrazené relevantnejšie reklamy.

Cookies bezpodmienečné potrebné k prevádzke: Tieto cookies sú neodpustiteľné pre používanie webovej stránky, umožňujú základné funkcie používania webovej stránky. Bez nich nebude množstvo funkcií webovej stránky sprístupnených. Životnosť týchto druhov cookies je obmedzená výlučne na dobu aktivity na stránke.

Cookies slúžiace na zlepšenie užívateľského zážitku: Tieto cookies zhromažďujú informácie o používaní webovej stránky užívateľom, napríklad, ktoré stránke navštevuje najčastejšie alebo aké chybové hlásenia dostáva. Tieto cookies nezhromažďujú údaje, ktoré by mohli identifikovať návštevníka, teda pracujú s úplne všeobecnými anonymnými informáciami. Údaje z nich získané následne slúžia na zlepšenie výkonnosti webovej stránky. Životnosť týchto druhov cookies je obmedzená výlučne na trvanie aktivity.

Cookie postupu práce: Tieto cookies uchovávajú miesto zdržiavania sa návštevníka, jazyk prehliadača, peňažnú menu, v ktorej platí, a ich životnosť je najviac 2 hodiny alebo končí pri zatvorení prehliadača.

Cookies pre naposledy zhliadnuté produkty: Zaznamenáva produkty, ktoré užívateľ naposledy zhliadol. Ich životnosť je 60 dní.

Cookies naposledy zhliadnutej kategórie: Zaznamenáva naposledy zhliadnuté kategórie. Životnosť je 60 dní.

Cookies odporúčaných produktov:  Pri funkcii „odporučiť známym” sa zaznamená zoznam produktov, ktoré chcete odporučiť. Životnosť je 60 dní.

Mobilná verzia, dizajnové cookies: Evidujú zariadenie návštevníka, na mobile umožňujú zobrazenie v plnej verzii. Životnosť je 365 dní.

Cookies na prijatie cookies: Pri prvej návšteve stránky v okne upozornení súhlasíte s používaním cookies. Životnosť je 365 dní.

Cookies nákupného košíka: Zaznamenáva produkty umiestnené do košíka. Životnosť je 365 dní.

Nesúhlas s používaním cookies môže spôsobiť, že niektoré funkcie nebudú dostupné. Podrobný opis je dostupný na nasledovných linkoch:

  •          Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  •          Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
  •          Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Google remarketing: remarketing zobrazuje reklamy, ak už bola navštívená webová stránka alebo mobilná aplikácia. Ak napríklad užívateľ opustí stránku bez nákupu, pomocou remarketingu sa s ňou znovu môže spojiť a na rôznych zariadeniach sa mu zobrazia preňho relevantné reklamy.

Facebook Page blok: Na spodnej strane webovej stránke je umiestnený blok, ktorý zobrazí virtuálne tlačidlo Facebookovej stránky spolu s jej sledovateľmi a obrázkami tých priateľov, ktorí stránku sledujú.

Facebook Pixel remarketing: umiestnením do zdrojového kódu stránky dostane Facebook možnosť, aby sledoval činnosť užívateľov (musia byť registrovaní aj na Facebooku) na webovej stránke. Zodpovedá Google Analytics.

Zopim (alebo Zendesk) chatový modul: Pomocou virtuálneho tlačidla umiestneného na spodnej strane webovej stránky môžete kontaktovať webshop okamžite. Pracovník webovej stránky musí používať osobitné stránky umiestnené na serveroch Zendesku, kde sú uložené aj údaje.

Heureka.sk alebo iný internetový vyhľadávač: dostane potrebné údaje, pokiaľ to zákazník schváli. Údaje sú uchovávané na ich serveroch. Pokiaľ zákazník súhlasí s posunutím údajov, po 10 dňoch dostane e-mail s výzvou, aby svoj nákup ohodnotil. E-mail odosiela portál internetového vyhľadávača. Hodnotenie bude odoslané naspäť portálu internetového vyhľadávača a uchované na serveroch internetového vyhľadávača. Hodnotenie sa neskôr zobrazí na webovej stránke. 

Heureka.sk alebo iný internetový vyhľadávač:  ten, kto využíva služby, platí za to, aby si potenciálny zákazník vybral webshop pri porovnávaní produktov a tak sa dostal ku konkrétnym informáciám o hľadanom produkte. Konverzia sleduje, či sa takto zhliadnutý produkt užívateľ zakúpil. Pokiaľ si ho zakúpil, zvyšuje sa aj ráta konverzie. Zabezpečuje sa tak štatistický výkaz a vidí ho len zákazník, ktorý využil služby.


O využití správcu údajov a jeho činnosti súvisiacej so spracúvaním údajov

Spracúvanie údajov zamerané na evidenciu osobných údajov

Meno spracovateľa údajov: BIG MAN SHOP s.r.o.

Sídlo: Nám. SNP 194/35, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika

Kontakt: +421 (0) 915 394 670, info@bigmanshop.sk

Spracovateľ údajov eviduje osobné údaje so správcom údajov na základe písomnej zmluvy. Na oboznámenie sa s nimi nemá oprávnenie.  

Činnosť spracovania údajov súvisiaca s prepravou tovaru

Meno spracovateľa údajov: Slovenská pošta, a. s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Kontakt: 0850 122 413, zakaznickyservis@slposta.sk

Meno spracovateľa údajov: Packeta Slovakia s. r. o.
Sídlo: Kopčianska 3338/82A, Slovenská republika
Kontakt: info@packeta.sk

Spracovateľ údajov spolupracuje pri preprave objednaného tovaru. Počas toho má spracovateľ údajov prístup k údajom zákazníka (jeho meno, adresa a telefónne číslo) po dobu doručenia objednaného tovaru alebo do vyúčtovania tovaru objednaného na dobierku, potom údaje vymaže.

Činnosť spracovania údajov súvisiaca so zasielaním newsletteru

Meno spracovateľa údajov: BIG MAN SHOP s.r.o.

Sídlo: Nám. SNP 194/35, 92901 Dunajská Streda, Slovenská republika

Kontakt: +421 (0) 915 394 670, info@bigmanshop.sk

Spracovateľ údajov spolupracuje pri zasielaní newsletteru na základe písomnej zmluvy so správcom údajov. Počas toho má spracovateľ prístup k menu a e-mailovej adrese užívateľa, ktoré spracuje v súvislosti so zasielaním newsletteru. Na žiadosť užívateľa ich bezodkladne vymaže.

Opatrenia na bezpečnosť údajov

Správca údajov vyhlasuje, že zaviedol vhodné bezpečnostné opatrenia, aby ochránil osobné údaje pred neoprávneným prístupom, zmenou, posunutím, zverejnením, vymazaním alebo sfalšovaním, taktiež proti ich náhodnému zmazaniu a poškodeniu, ďalej proti neprístupnosti údajov pri zmene použitej technológie.

Možnosti nápravy

Pokiaľ podľa vás správca údajov porušil niektoré z nariadení zákona týkajúceho sa spracúvania údajov, alebo nevyhovel niektorej vašej žiadosti, tak v záujme odôvodnenej protiprávnej správe údajov môžete iniciovať  vyšetrovanie príslušným orgánom zaoberajúcim sa ochranou údajov v danom členskom štáte. Oznamujeme vám, že v prípade porušenia nariadení zákona ohľadne spracúvania údajov alebo ak správca údajov nesplnil niektorú vašu požiadavku, sa môžete obrátiť na súd.

Úprava informácií ohľadne spracúvania údajov

Správca údajov si vyhradzuje právo, aby aktuálne informácie o spracúvaní údajov upravil. Užívaním webovej stránke po nadobudnutí účinnosti prijmete upravené informácie o spracúvaní údajov.